בר עליוןדלג על בר עליון

שעות פתיחה וטלפונים

שעות פתיחה:

עיריית נשר פתוחה בימים א', ב', ג', בשעות: 16:00-08:00.

ביום ד' העירייה פתוחה בשעות 13:00-08:00 ובשעות 18:00-16:00.

ביום ה' בשעות: 15:30-08:00

 

שעות קבלת קהל במחלקת הגבייה:

ימים א'-ה' בשעות 08:00-12:00.

ביום ד' בשעות 08:00-12:00 ובשעות 16:00-18:00.

 

כתובת העירייה:

דרך השלום 20 נשר, מיקוד 3665119

 

טלפונים:

רשימת טלפונים של מחלקות העירייה

 המחלקה

מספר טלפון 

הערות 

 המוקד העירוני

 106 או

 04-6718000

 המוקד פועל 24 שעות ביממה 

moked106@nesher.muni.il

 מרכזיה  04-8299200

 פקס: 04-8212116

 לשכת ראש העיר  04-8299204

 פקס: 04-8212116

sharon.s@nesher.muni.il

 

 מנכ"ל העירייה  04-8299205

 פקס: 04-8212116 

dalit@nesher.muni.il

 יועץ משפטי  04-8299221

 פקס: 04-8299230

karin@nesher.muni.il

 גבייה

 מענה אנושי:

 04-8299287

 מענה קולי:

 04-8299288

פקס: 04-8299275

gvia@nesher.muni.il

 גזברות  04-8299207

 פקס: 04-8299267

sigal@nesher.muni.il

 מהנדס העיר  04-8299208 

 פקס: 04-8299250

ella_p@nesher.muni.il

 מבקר העירייה  04-8299248  פקס: 04-8299246

ghesseg@nesher.muni.il

 רישוי עסקים ושילוט  04-8299249 

 פקס: 04-8212116 

pikuh@nesher.muni.ii

 חינוך  04-8299210 

 פקס: 04-8299211

heli@nesher.muni.il

 שירותים חברתיים

 04-8299241 /

 04-8299209

 פקס: 04-8299252

Dorit.o@nesher.muni.il

 שירות פסיכולוגי-חינוכי  04-8299100 

 פקס: 04-6537034

SHAPACH@NESHER.MUNI.il

 שפ"ע  04-8299276 /04-8299110  

dvora@nesher.muni.il

 קליטת עלייה  04-8299226  
 חברה כלכלית  04-8211667  
 האגודה לתרבות הדיור  04-8299222   
 משטרת נשר  04-6718008   דרך השלום 60
 מתנ"ס  04-8210875   דרך השלום 26
 מועצה דתית  04-8215215   רח' צבר 19
 וטרינר עירוני  04-8299113

 רח' התעשייה 32

 

פקס: 04-6440907
dvora@nesher.muni.il

 

מספרי חירום:

 

 משטרה  100 
 מגן דוד אדום  101 
 מכבי אש  102 
 פיקוד העורף  104