בר עליוןדלג על בר עליון

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לשנת 2019

  ישיבת מליאה 873 – שהתקיימה בתאריך 09/01/19
  ישיבת מליאה 874 – שהתקיימה בתאריך 23/01/19
  ישיבת מליאה 875 – שהתקיימה בתאריך 23/01/19
  ישיבת מליאה 876 – שהתקיימה בתאריך 13/02/19
  ישיבת מליאה 877 – שהתקיימה בתאריך 13/02/19
  ישיבת מליאה 878 – שהתקיימה בתאריך 06/03/19
  ישיבת מליאה 879 – שהתקיימה בתאריך 27/03/19
  ישיבת מליאה 880 – שהתקיימה בתאריך 17/04/19
  ישיבת מליאה 881 – שהתקיימה בתאריך 17/04/19
  ישיבת מליאה 882 – שהתקיימה בתאריך 22/05/19
  ישיבת מליאה 883 – שהתקיימה בתאריך 26/06/19
  ישיבת מליאה 884 – שהתקיימה בתאריך 24/07/19
  ישיבת מליאה 885 – שהתקיימה בתאריך 24/07/19
  ישיבת מליאה 886 – שהתקיימה בתאריך 11/09/19
  ישיבת מליאה 887 – שהתקיימה בתאריך 25/09/19
  ישיבת מליאה 888 – שהתקיימה בתאריך 20/11/19
  ישיבת מליאה 889 – שהתקיימה בתאריך 20/11/19
  ישיבת מליאה 890 – שהתקיימה בתאריך 25/12/2019
  ישיבת מליאה 891 – שהתקיימה בתאריך 25/12/2019