בר עליוןדלג על בר עליון

הודעה - סגירת עסקים בתשעה באב תשע"ז

הודעה לציבור

סגירת עסקים בתשעה באב תשע"ז

על פי חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), התשנ"ח-1997 וחוק עזר לנשר (שמירת הסדר והניקיון) התשנ"א-1991, אסורה פתיחת בתי עסק בהם מתקיימים עינוגים ציבוריים כדלקמן:

בערב תשעה באב:

ביום שני, ח' באב תשע"ז, 31/07/17 החל משקיעת החמה ועד לזריחת החמה למחרת - יהיו סגורים המקומות האלה:

·        "בתי עינוג" -  תיאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט וכל עינוג וכיוצא באלה.

·        "בתי עסק"  -  לרבות בתי אוכל, חנויות וקיוסקים.

 

יום תשעה באב:

ביום שלישי, ט' באב תשע"ז, 01/08/17, מזריחת החמה ועד צאת הכוכבים, יהיו סגורים:

·        "בתי עינוג" - תיאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק ספורט וכל עינוג וכיוצא באלה.

 

בעלי עסקים מתבקשים להקפיד על שמירת ההוראות האמורות.

עיריית נשר תפעל לאכיפת החוק.