בר עליוןדלג על בר עליון

הודעה לתושבים: ביצוע החלפות תקופתיות למדי המים ברחבי העיר נשר

11/03/2018
הודעה לתושבים: ביצוע החלפות תקופתיות למדי המים ברחבי העיר נשר (הגדל)

תושבים נכבדים, עיריית נשר, נערכת בימים אלה לביצוע החלפת מדי המים ברחבי העיר.
כיוון שבמסגרת החלפת מדי המים, יוחלפו מדי המים המשויכים והמותקנים בצנרת הפרטית שבאחריות הדיירים הנכם התושבים, מתבקשים לבדוק מבעוד מועד את תקינות הצנרת הפרטית שבבעלותכם ולוודא כי היא מאפשרת את החלפת מדי המים באופן תקין.

במידה ובעת ביצוע ההחלפה ע"י העירייה וקבלניה ימצא כי הצנרת אינה תקינה ו/או לחלופין יתרחש כשל בעת ביצוע עבודת ההחלפה, העירייה תבצע את תיקון מערכת המים הפרטית (על מנת לאפשר את ביצוע החלפת מדי המים התקינה והמשך אספקת המים כנדרש), ותחייב את הדיירים עבור עלות העבודה כמוגדר בחוק עזר לנשר (אספקת מים), תשכ"ו – 1966

על מנת להימנע מחיובים נוספים, בעיות באספקת מים לזמן ארוך מהנדרש ואי נעימות, נודה על שיתוף הפעולה המלא לצורך ביצוע החלפות מדי המים על הצד הטוב ביותר.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות:

למוקד העירוני, טל': 106 או 04-6718000
או למחלקת המים, טל': 04-8299110


עושים בשבילכם,
עיריית נשר