בר עליוןדלג על בר עליון

הנחיות בטיחות אש למדורות ל"ג בעומר

13/05/2019
הנחיות בטיחות אש למדורות ל"ג בעומר (הגדל)

תושבים יקרים,
על מנת לשמור על ביטחונכם, ביטחון ילדיכם, ועל עיר וסביבה נקייה, אנא פעלו בהתאם להנחיות עיריית נשר והרשות הארצית לכבאות והצלה.
בהתאם להנחיית שירותי הכבאות, שטח מוסדר להבערת מדורות פרטיות, רק השטח שהוקצה לכך, ובתאריך המפורט להלן:
מחצבה 4.5 – צומת "אלוני" (בר-יהודה – השיש) בימים שלישי-רביעי, ט"ז-י"ז אייר תשע"ט, 21-22.5.2019, בלבד!
הבערת מדורות גם באיזורים שאושרו ע"י שירותי הכבאות הינה באחריות המבעירים בלבד!

חל איסור מוחלט להבעיר מדורות בשטחים אחרים, במדשאות, פארקים, גני משחקים, אספלט, מדרכות וריצוף משולב. מדורה שתודלק במקום אסור תכובה!
הציבור מתבקש להישמע להנחיות ולהוראות מכבי-האש, השיטור והפיקוח העירוני
.

 מיקום המדורה
• מדורה תמוקם ותודלק בשטח נקי, פתוח, המרוחק מחומרים דליקים, מתקנים, תשתיות ומבנים (בעדיפות לשטח חולי(.

הדלקת המדורה
• מומלץ כי הדלקת המדורה תעשה על-ידי אדם בוגר (בן  16 לפחות);
• מומלץ למנות אדם בוגר שישמש כאחראי לקיום הוראות הבטיחות ולכיבויה המלא של המדורה;
• גודל המדורה: בסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 4 מטר וגובהה לא יעלה על 3 מטר מגובה הקרקע;
• חומר הבעירה במדורה יהיה עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד;
• מומלץ כי ההדלקה תבוצע על ידי גפרור וניירות או חומרי בעירה מוצקים;
• אין להדליק את המדורה באמצעות נוזל כימיקלי, כגון: דלק או נפט;
• מומלץ להדליק את המדורה עם כיוון הרוח וממרחק בטחון כאשר הפנים מרוחקות;
• מומלץ להדליק את המדורה עם בגדים ארוכים ונעלים סגורות;
• מומלץ להרחיק ילדים בזמן הדלקת המדורה;
• יש להרחיק כל חומר או נוזל דליק (מיכלי דלק וגז, תרסיסים, מציתים וכו') מסביבת המדורה;
• אין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מים, חול או אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת אשר תאפשר את כיבויה;

השהייה בסמוך לאש
• מומלץ כי השהייה בסמוך לאש תהיה בנוכחות ופיקוח אדם מבוגר ואחראי (בן 16 לפחות);
• מומלץ לתחם את המדורה באבנים בכדי למנוע מילדים להתקרב לאש;
• מומלץ לנעול נעלים סגורות וללבוש מכנס ארוך (בשל גיצים);
•  מומלץ כי הישיבה או העמידה יהיו במרחק סביר מקרינת החום;
• מומלץ כי הישיבה או העמידה יהיו עם כיוון הרוח (בשל עשן וגיצים(;
• מומלץ לא לשחק באש ולקפוץ מעליה;
• אין להשליך תרסיסים מלאים או ריקים, חזיזים וקליעים למדורה;
• מומלץ לשמור על בעירה מבוקרת ולחדשה בהדרגה, כשהוספת עצים וקרשים תיעשה בזהירות מרבית;
• אין לשפוך נוזל דליק אל עבר האש הבוערת;
• מומלץ להרחיק ילדים מקרבת האש (קרינת החום גורמת נזקים);
• מומלץ לא לגעת במוליכי חום שבאים במגע עם האש (סכנת כוויה(;
• מומלץ לא לישון בסמוך למדורה או להשאיר את המדורה ללא השגחה;

כיבוי המדורה ועזיבת המקום
• אין להשאיר מדורה דולקת ללא השגחה;
• יש לוודא כיבוי מוחלט של האש;
• מומלץ לקרר באמצעות מים ולכסות היטב בחול למניעת ליבוי מחודש של גיצים לא כבויים;
• לאחר כיבוי האש, יש להמתין 15 דקות לפחות על מנת לוודא שהאש לא נדלקת מחדש

במקרה של שריפה פעלו מיד לכיבויה ובמקביל, התקשרו 102 למכבי האש!
המוקד העירוני זמין עבורכם תמיד בטלפון 106 או 04-671800.