בר עליוןדלג על בר עליון

ברוכים הבאים למחלקת החינוך

תהליך הצמיחה המואץ בו מצויה העיר נשר והשינויים הדמוגרפיים שחלו בה מציבים בפני מערכת החינוך אתגרים בתחומים מגוונים ומספקים הזדמנות טובה להתחדשות, להתייעלות, ולחשיבה יצירתית.

המשקל המכריע אותו מייחסת הנהלת הישוב וראש העיר לחינוך, המשאבים, התמיכה והמודעות הגבוהה הנגזרים מכך, מסייעים להשגת היעדים ומעודדים את המאמץ התמידי להשבחת ההוראה, שיפור הישגי התלמידים והחינוך לערכים.

הקצאה מושכלת של משאבים בין גילאים ומוסדות חינוך, שימת דגש רב על טיפוח אוכלוסיות חלשות מחד ועידוד המצוינות מאידך, בנייה חדשה בצד ההשבחה של הקיים, הם מאבני היסוד של מדיניות החינוך בעיר נשר.

הפעילות היישובית רבת השנים לטיפוח הזיקה לעקרונות אלה של כל השותפים ובמרכזם משרד החינוך, ציבור ההורים והרשות המקומית, תרמה רבות לעיצובה של מערכת חינוך דינמית השוקדת באופן מתמיד על שיפור תפוקות והישגים באמצעות פלטפורמות יישוביות מגוונות.
שיבוץ לגני הילדים לשנה"ל תשע"ט

שיבוץ לגני הילדים לשנה"ל תשע"ט

תפקידי המחלקה לחינוך ותחומי אחריותה

הרשמה לבית ספר ממ"ד כנפי נשרים

הרשמה לבית ספר ממ"ד כנפי נשרים

נפתחה הרשמה לכיתות א'-ב' לבית ספר ממלכתי דתי כנפי נשרים

רשימת מוסדות החינוך בעיר נשר

מעונות יום

מעונות יום

שירותי היקף

קישורים שימושיים