בר עליוןדלג על בר עליון

תפקידי המחלקה לחינוך ותחומי אחריותה

המחלקה לחינוך והעומד בראשה אחראית ליישום מדיניות הנהלת העיר בתחום החינוך, מסייעת בעיצובה ואחראית על ההפעלה השוטפת של מוסדות החינוך: גני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים, ביה"ס המקיף ומערך התמיכה ההיקפי של מערכת זו.

להלן הנושאים העיקריים הנגזרים מאחריות זו:

1. סיוע בתכנון תכנית אב יישובית בתחום החינוך ביחס למוסדות חדשים, פריסת אזורי רישום, גיבוש כיווני התפתחות יחודיים לבתי הספר, והצבת יעדים למערכת החינוך העל יסודית בטווחים משתנים.

2. הצטיידות והפעלת המערך המנהלי: הסעות, שמירה, מזכירות, שרתים וסייעות, ועבודה מול מחלקות שונות בישוב כגון: מהנדס העיר, תחזוקה, תברואה ועוד.

3. אחריות ברמת תכנון וביצוע של תקציב מערכת החינוך: קביעת חלוקת התקציב בין מוסדות החינוך על פי צרכים ובחינה שוטפת של סדרי עדיפויות.

4. השתתפות במאמץ גיוס משאבים ואחריות על הפעלה שוטפת של תקציבי הצטיידות וחלק מתוכניות הפיתוח.

5. קיום קשרי עבודה תקינים מול מערכות חיצוניות ופיתוחם, גורמים ברמת המחוז, גורמי פיקוח במשרד החינוך, עמיתים לתפקיד, צה"ל, פר"ח, מוסדות להשכלה גבוהה, ארגוני התנדבות ועוד.

6. הפעלת שירותי תמיכה: שירות פסיכולוגי, מרכז למידה, ביקור סדיר ופרויקטים במסגרת הרווחה החינוכית: מרכזי תגבור לימודי, חוגים לנוער שוחר דעת, חוגים למחוננים, ועוד.

7. יזום והשתתפות פעילה בצוותי חשיבה משולבים ברמה היישובית ומחוצה לו. בנושאים של מדיניות חינוכית, נוער, תרבות, פנאי, וכד'.

הובלת תהליכים יישוביים משולבים לשיפור תפוקות הוראה והישגי תלמידים, באמצעות תכנית הרצף.