בר עליוןדלג על בר עליון

התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה

האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופס הבקשה המצורף (נספח מס' 1.) ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, לרשות המקומית בה לומד התלמיד.
למידע נוסף בנושא – לחץ כאן

את הטפסים ניתן להגיש:
במחלקת החינוך בעירייה לידי גב' סימה דדון
או באמצעות:
פקס: 04-8299211
מייל: sima@nesher.muni.il

טלפון לשאלות ובירורים: 04-8299256

 

  הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה - חוברת הנחיות שנה"ל תשע"ט
  נספח מס' 1 - טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח- 2018
  נספח מס' 3 ד' - טופס בקשה לתקצוב התאמות נגישות פרטניות עבור הורה עם מוגבלות
  נספח מס' 3 ה' - טופס ערר להחלטת הרשות המקומית/בעלות על התאמות נגישות פרטנית
  נספח מס' 4 - אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות