בר עליוןדלג על בר עליון

מלגות לסטודנטים תושבי נשר לשנת תש"פ

מלגות לסטודנטים תושבי נשר לשנת תש"פ (הגדל)

*****ההרשמה הסתיימה******

 

 

סטודנטים יקרים,

 

ביקשתם?

קיבלתם מועד ב'!

בפעם האחרונה: הגשה עד 19/1/2020 בשעה 12:00.
אל תפספסו! לא יהיה מועד ג'....

 

בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת,

רועי לוי,                                                פרח אסטרוגנו

ראש העיר                                            חברת מועצת העיר
סגניו, חברי וחברות מועצת העיר              יו"ר ועדת המלגות

 

 

 

 

להלן קריטריונים ונהלים להגשת טופס מלגת לימודים לשנת תש"פ

 

קריטריונים:
1. סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה בארץ או באחת משלוחותיו או במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך והתרבות, והמועצה להשכלה גבוהה.
2. סטודנט הלומד 20 ש"ש לכל הפחות במשך שנת הלימודים. סטודנט הלומד מספר הנמוך מ-20 ש"ש, לרבות סטודנט לתואר שני/ שלישי/ לימודי תעודה/ הנדסאים/ מכינה/ עתודאים ואונ' פתוחה, יוכל להגיש בקשה לוועדה אשר תבחן את כלל המקרים החריגים.
3. סטודנט שמתגורר בנשר בקביעות ב – 4 השנים האחרונות מהתאריך האחרון להגשת המלגות, לפי רישומי משרד הפנים.

 

נהלים:
1. הגשת הטופס תהיה בצורה מקוונת בלבד.
2. מסמכי חובה בהגשת הבקשה:
- ת.ז. סטודנט כולל ספח
- ת.ז. הורים כולל ספח 
- הוספת אישור צבאי/שירות לאומי/פטור
- אישור לימודים רשמי
- מערכת שעות רשמית
- אישור על תשלום גובה שכר הלימוד/אישור על גובה שכר הלימוד
- אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל
3. תקופת ההרשמה למלגה תימשך 5 שבועות, לאחר סיום מועד ההרשמה, הטופס המקוון יישאר פתוח למילוי לכשבועיים נוספים וסטודנט שיגיש את הבקשה בפרק הזמן הנ"ל יעבור לדיון בוועדת מלגות חריגים.
4. תיתכן היתכנות לקבלת מלגה מוגדלת עבור 20 שעות התנדבות בקהילה..
5. מוקדי ההתנדבות יקבעו מול גורמי המקצוע בעירייה – חינוך, רווחה, רשת המתנ"סים, שיטור קהילתי, מד"א וכד'. כל מוקד התנדבות יהיה אחראי להעביר את שעות ההתנדבות של הסטודנט.
6. עיריית נשר לא מתחייבת להגדלת המלגה ולמקום ההתנדבות. הזכאות למלגה מוגדלת הינה על בסיס כל הקודם זוכה.
7. סטודנטים שייקחו חלק במלגת ההתנדבות, יקבלו את המלגה בשתי פעימות, מחצית מהמלגה ביחד עם כלל הסטודנטים ומחצית לאחר סיום ודיווח של שעות הפעילות, עד ל15.9.2020. (אחרי פתיחת שנה"ל בבתי הספר והגנים ולפני ראש השנה).
8. סטודנט שלא יסיים את כלל שעות הפעילות לא יהיה זכאי לפעימה השנייה.
9. בסיום מילוי הטופס תשלח אסמכתא של מייל ו/או סמס כולל הוספת הערה בטופס הבקשה לגבי אי קבלת המייל ו/או סמס.
10. בטופס הבקשה יש לציין הערה לגבי כפל מלגות בהן העירייה משתתפת (למען הסר ספק אין זכאות לכפל מלגות).
11. לוועדה עומד שיקול הדעת לבחינת בקשות חריגות.
 

בברכה,

ועדת המלגות