בר עליוןדלג על בר עליון

מחלקת גזברות וגבייה

מחלקת הגזברות והגבייה אמונה על הניהול התקין של כספי העירייה ולריכוז כלל ההוצאות וההכנסות.

גזבר העירייה מייעץ לראש העיר בגיבוש המדיניות הכספית ומסייע בפיתוח הכלכלי-עירוני.

מדי שנה זוכה עיריית נשר בפרס הניהול הכספי התקין שמוענק מטעם משרד הפנים.

 

 

מטרות מחלקת הגזברות והגבייה:

  1. בקרה תקציבית.
  2. הרחבת תשתיות על ידי גיוס מבחוץ.
  3. הגדלת הכנסות.
  4. שיפור השירות.

 

להורדת טפסי הנחות ופטור מארנונה - לחצו כאן

צו הארנונה 2020

תמיכות העירייה לשנת 2019

24/02/2019

תקציב עיריית נשר לשנת 2019

צו הארנונה לשנת 2019

בקשה להעלאה חריגה בארנונה לשנת 2019 בצירוף דברי הסבר

תקציב עיריית נשר לשנת 2018

צו הארנונה לשנת 2018

תקציב עיריית נשר לשנת 2017

צו הארנונה לשנת 2017

תקציב עיריית נשר לשנת 2016

צו הארנונה לשנת 2016

תעריפי מים וביוב

דו"חות כספיים