תעריפי מים וביוב מעודכנים ליום 1.1.2017

רשות המים קבעה בקובץ תקנות מס' 7591 כי ברשויות מקומיות שלא התאגדו במסגרת תאגיד מים, ישלמו הצרכנים תעריף אחיד בכל המדינה לשירותי מים וביוב, וזאת החל מה-1.1.16.

 

לעיריית נשר אין תאגיד מים. עד לדצמבר 2015 העירייה נמנעה מלהיכנס לתאגיד מים קיים או להקים תאגיד מים משלה וזאת במטרה לשמור על רמת שירות גבוהה, יעילה וזולה לתושבי נשר, ביחס לתאגידים.

 

מדינת ישראל קבעה, כאמור, בקובץ התקנות מס' 7591 כי בהתאם לעיקרון השוויוניות, יהיה מחיר אחיד, בהתאם למהויות השימוש, לתעריפי המים, בכלל הישובים בארץ שאין להם תאגיד מים וביוב.

 

משכך, הרשויות המקומיות מחויבות לפעול על פי התקנות ולכן תעריפי המים התעדכנו בהתאם.

 

לחצו כאן לספר תעריפי המים והביוב, רשות המים – 1.1.2017

 

  להרחבה ולהעמקה בנושא תעריפי המים החדשים - לחצו כאן
  חוק עזר לנשר (אספקת מים) תשכו 1966
  חוק עזר לנשר (ביוב) תשכה 1964
  חוק עזר לנשר (הצמדה למדד) התשמד 1984