בר עליוןדלג על בר עליון

ועדות העירייה

ועדות העירייה ממליצות למועצת העיר על אופן הטיפול בתחומים שונים. ההחלטות שמתקבלות בוועדות מועלות לדיון במועצת העיר, שמחליטה האם וכיצד ליישמן.
 
הוועדות הפועלות בעיריית נשר:

ועדות מקצועיות חובה:
הקצאה קרקע או מבנה
- רכש ובלאי
- תמיכות
• ועדת משנה – חלוקת תמיכות למוסדות דת


ועדות חובה:
- מכרזים
- כספים
- מל"ח
- ביטחון וחירום
- ביקורת
- הנחות
- קליטת עלייה
- בטיחות בדרכים
- קידום מעמד הילד
- הנצחת זכרם של נפגעי טרור
- חינוך
• ועדת משנה לחינוך ותרבות
• ועדת משנה לחינוך מיוחד
- איכות הסביבה
- מאבק בנגע הסמים המסוכנים
- למיגור האלימות
- ערר ארנונה

ועדות רשות:
- רווחה ושירותים
- רישוי עסקים
- שמות למקומות ציבוריים וסמלים
- תחבורה, תנועה, רשויות תמרור
- מלגות
- מכרזים לבחינת עובדים בכירים ומנגנון
- ספורט
- קידום האישה
- חגיגות 100 שנים לנשר
- מינהלת שכונות
- לאיכות חייהם של בעלי החיים
- נגישות
- פיתוח דיגיטציה ברשות

 

ועדת הקצאות