בר עליוןדלג על בר עליון

הרשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול

הרשות הלאומית למאבק באלמות בסמים ואלכוהול (עיר ללא אלימות) - תכנית לאומית בהובלת המשרד לביטחון פנים.

רציונל:

תכנית "עיר ללא אלימות" היא מודל עבודה חדשני לאומי להתמודדות באופן רב מערכתי עם תופעת האלימות בחברה הישראלית.

התכנית מציבה את הרשות המקומית כיחידת השינוי ומחזקת את יכולותיה למנוע ולצמצם את היקפי התופעה.

 

חזון:

יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם, תוך הוקעת אי שמירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי מכל סוג שהוא.

 

מטרות:

 • התמודדות מערכתית ברמה יישובית עם תופעות שונות של אלימות והתנהגות אנטי-חברתית, כולל: אלימות רחוב, ונדליזם, עברות איכות חיים, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי ספר, אלימות עבריינית, אלימות במשפחה, ניצול כלכלי ועוד.
 • זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות משותפים לתופעות השונות תוך כדי שיתוף פעולה בין הגורמים מהמגזרים השונים.
 • גיוס כל המערכות להתמודדות עם נושא האלימות (חינוך, רווחה, משטרה, בריאות) במטרה לפתור את בעיות האלימות בעיר.
 • הקמת מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי בראשות ראש העיר ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות חיים.

יעדים :

 • צמצום הדרגתי ומשמעותי של תופעות האלימות בעיר לסוגיהן השונים.
 • הגברת תחושת הביטחון האישי והמוגנות של תושבי היישוב.
 • ייסוד תשתית עירונית לטיפול ומניעת בעיות האלימות.
 • ארגון, תיאום, אינטגרציה ועשיית סדר בין כלל הפעולות וכלל הפועלים ביישוב בנושא.

דרכי פעולה:

התכנית מביאה סל "תכניות ליבה" לצד פתרונות המותאמים ליישוב.

 1. תכניות ליבה בחינוך: מדריכי מוגנות, מנחה חינוכי, תכניות מניעה בגני ילדים.
 2. תכניות ליבה בפנאי: מגרשים מוארים, מדריכי חבורות רחוב, קידום מנהיגות והתנדבות המגויסות לטובת מאבק באלימות, היערכות עירונית לקיץ.
 3. תכנית ליבה באכיפה: מוקד רואה (מצלמות וכריזה),שיטור עירוני, קביעת יעדים בשותפות עם המשטרה.
 4. תכניות ליבה ברווחה: פעולות לקידום החיבור בין גורמי הטיפול לבין גורמים אחרים שיש להם נגיעה בתופעת האלימות.
 5. הקשר קהילתי: פרסום ושיווק, מעורבות תושבים במאמץ, מתן כלים לאנשי מקצוע, איגום משאבים כלכלי ואנושי.