בר עליוןדלג על בר עליון

חזון ומטרות

חזון


יחידת הנוער תפעל לקידום והעצמת בני הנוער ביישוב על ידי מתן מטרייה חינוכית מבוקר עד בוקר. היחידה תפעל לתכלול כלל תכניות החינוך הבלתי פורמאליות ותיתן מענה לצרכי ורצונות הנוער על ידי הקשבה, פיתוח חשיבה ביקורתית, מתן ביטוי ליצירתיות ויזמות, עידוד מעורבות והתנדבות בקהילה ופיתוח מנהיגות. כל אלו יתקיימו על ידי יצירת מסגרות מתאימות למגוון הנוער העיר. על מנת לאפשר לכל נערה ונער לצמוח להיות אזרחים תורמים, מועילים, ערכיים ועצמאיים בחברה ישראלית דמוקרטית.  אנו מאמינים בחינוך לערכים ושמים את עיקר הדגש על מנהיגות, קהילתיות, שוויון הזדמנויות וכבוד הדדי.

 

היעד המרכזי: נוער בוגר, פעיל, מנהיג ומעורב בחיי הקהילה בנשר.
היחידה שמה דגש רב על: מנהיגות, קהילתיות, שוויון הזדמנויות, כבוד הדדי

 


מטרות היחידה

 

  •  נתינת מענה חברתי וערכי לכל בני הנוער
  •  העשרת תרבות שעות הפנאי של בני הנוער
  •  פיתוח מנהיגות צעירה יישובית
  •  פיתוח התנדבות ומעורבות קהילתית כערכים מובילים
  •  הגברת תחושת הגאווה והשייכות העירונית
  •  חיזוק קשר הנוער למורשת, עם, צבא ומדינה
  •  צמצום פשיעה ואלימות
  •  מתן מרכז בטוח לנוער לשיח פתוח, מכיל וביקורתי
  •  מתן מסגרת לנוער במצבי סיכון ונוער מנותק תוך פיתוח תהליכי העצמה וחיזוק תחושת המסוגלות והמימוש האישי
  •  ביסוס יחידת הנוער כמרכז משמעותי לנוער