שירות זה מופעל על ידי העמותה לטובת קשישים בודדים הגרים בקהילה וזקוקים לחברה, ביטחון אישי וחבר כדאי לספר למישהו על מצוקותיהן ובעיותיהם האישיות והבריאותיות.

שיחות הטלפון מתקיימות מדי שבוע על ידי מתנדב העמותה למען הקשיש בנשר שמידע את הקשיש לגבי זכויותיו ולהפנות אותו לגופים ציבוריים היכולים לסייע לו במידת הצורך על פי הגדרת הבעיה.