החלה הגשת המועמדות לאות הנוער המתנדב נשר לשנת תשפ"ב 2022!

כמו כל שנה, גם השנה אנחנו נערכים להענקת "אות הנוער המתנדב" לנוער המצטיין בפעילויות ההתנדבות.

יחידת הנוער העירונית ומועצת הנוער העירונית נשר תקיים במהלך חודש יוני טקס הוקרה והערכה לבני נוער מצטיינים בפעילותם החברתית והתנדבותם בקהילה, ותעניק את "אות הנוער המתנדב בנשר".

אנו פונים אל כל בתי הספר וגופי ההתנדבות בעיר וכן גם אל בני ובנות הנוער ותושבי העיר לקבלת המלצות על בני נוער פעילים המצטיינים בתחומים:

 •  מועצות תלמידים ונוער
 •  תנועות נוער
 •  ארגוני נוער
 •  קבוצות מנהיגות 
 •  התנדבות בקהילה שאינה במסגרת תכנית "מעורבות חברתית" (מעבר לשעות ההתנדבות)
 •  התנדבות ייחודית מעבר למצופה בתקופת משבר הקורונה.


שימו לב!

 •  כל בן / בת נוער / תושב או גוף (גוף התנדבות / ארגון  תנועת נוער / בית ספר) מהעיר נשר מוזמנים להמליץ על מצטיינים - נערים ונערות הפעילים/ות באופן משמעותי וייחודי. אין אפשרות לבן נוער להמליץ על עצמו (או ע"י הוריו). על כל ממליץ לצרף המלצה של גוף ההתנדבות.
 •  לכל גוף ישנו מספר מוגבל של מצטיינים אותם ניתן להגיש. 
 • המומלצים יכולים להיות מכיתה ח' – י"ב ושפועלים מעבר להתנדבותם בתכנית מעורבות חברתית. 
 •  גם השנה תהיה קטגוריה מיוחדת למתנדבים בתקופת הקורונה באופן מקוון / פיזי
 •  גם בני ובנות נוער ותושבי העיר יכולים להמליץ על מועמדים באישור גוף ההתנדבות 
 •  במידת הצורף / ועדת האות תמצא צורך המועמדים יוזמנו לראיונות בפני הועדה


על מנת שנוכל ליצור טקס מכובד ואות יוקרתי לכל גוף ישנה מכסה על כמה מועמדים ניתן להמליץ.

מצ"ב קול קורא להגשת מועמדים לפרס.
​כלל ההמלצות והמועמדים ייבחנו כמפורט במסמך .

הגשת המלצות תעשה באחת מהדרכים הבאות:

לא יתקבלו המלצות לאחר התאריך 8.5.2022.