תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 החלטת ועדת השלושה

 

 

28/12/2020

מכרז 13/20 הצבה והפעלת מכשיר למשיכת כספים, הצבת תאים למסירת חבילות ודברי דואר ומכונות ממכר אוטומטיות במבנה הצמוד למרכז המסחרי ברחוב האלון 33 נשר. 

13/20

הזמנה להשתתפות במכרז

הסכם שכירות

נוסח לערבות

דחיית מפגש מציעים עקב וירוס הקורונה

28.12.2020 מכרז 14/20 להשכרת חנות בחזית מבנה האצטדיון העירוני נשר 14/20

חנות מספר מ.1

חנות מספר מ.2

דחיית מפגש מציעים עקב וירוס הקורונה