תאריך נושא המכרז מס׳ מכרז מסמכים
17.10.21 השכרת חנות בחזית מבנה האצטדיון העירוני נשר 06/21 להזמנה להשתתפות במכרז

הסכם שכירות