1
לפני שפותחים פניה
2
טופס פניה

לפני שאתם פותחים פניה, 
חשוב לדעת!
פרסום המלגות מתבצע לרוב בחודשים אוקטובר - נובמבר, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר העירייה וברשתות החברתיות ולהגיש את המסמכים בזמן. 
פרסום על מלגת התנדבות פרח (140 שעות התנדבות תמורת 10,000 ₪ מלגה) יהיה בחודשים אוגוסט-ספטמבר.