תושבים יקרים,

עקב מקרה הדבקה וכניסה לבידוד,

מחלקת הגביה והתשלומים תתן מענה רק באמצעות דואר אלקטרוני- gvia@nesher.muni.il

כמו כן, ניתן לבצע תשלום באתר האינטרנט ללא המתנה לנציג,

או בטלפון (מענה אוטומטי) במספר: 04-8299288

לבירורים ותשלומים (מענה אנושי) : 04-8299287

לאור המצב צפויים עומסים רבים במוקדים,

אנא סבלנותכם.