השכרת דוכנים לערב יום העצמאות.

 1. עיריית נשר מפעילה דוכני שעשועים ומזון בערב יום העצמאות ברחבת המופעים המרכזית ברחוב דרך השלום.
 2. המעוניינים להפעיל דוכני מכירה ארעיים מתבקשים לפנות לגב' יעל סרוסי – רכזת מחלקת רישוי וקידום עסקים בטלפון: 8299249 – 04 בין התאריכים 14.04.2024 עד 09.05.2024, בין השעות 08:00 עד 12:00, לקבלת אישור והיתר הפעלת הדוכן. למעט בין התאריכים 21.04.20224 עד 30.04.2024 עת העירייה סגורה בחופשת פסח.
 3. עלות הפעלת הדוכן הנה 800 ₪ לעסק שכתובתו או כתובת הקבע של בעל העסק בשטח שיפוטה המוניציפלי של עיריית נשר ו-1000 ₪ לעסק שאינו בשטח שיפוט של עיריית נשר. תינתן עדיפות לעסק שכתובתו בעיר נשר.
 4. חל איסור מוחלט על מכירת תרסיסים למיניהם, משחקים מסוכנים, נפצים, אלכוהול וכדומה, אשר יוחרמו ע"י מחלקת הפיקוח של העירייה ומשטרת ישראל.
 5. חל איסור מוחלט על שימוש בבלוני גז, להדלקת מנגלים או לכל מטרה אחרת.
 6. אין אישור לדוכני הפעלות למיניהם.
 7. מחלקת רישוי עסקים של עיריית נשר תאפשר הפעלה של דוכנים שקיבלו היתר לאחר ששולמה בגינם האגרה.
 8. כנגד העוברים על החוק, ינקטו אמצעים משפטיים לרבות תפיסת הסחורה, מתן קנסות והגשת תביעות משפטיות.
 9. עדיפות תינתן לדוכן שמוכר מוצרים אלרגניים/ללא גלוטן 
 10. האישור לזיכיון לממכר מזון ואו משקאות לא משכרים מותנה :
 1. רישיון עסק.
 2. תעודת כשרות.
 3. רישיון משרד הבריאות עסק למזון או רישיון יצרן.
 4. ביטוח צד ג' לכל דוכן.(נספח ביטוחי).
 5. אין אישור להפעלת מנגל פחמים אלא רק פלנצ'ה.
 6. הפעלת הדוכן מחייבת המצאות מטף כיבוי אש לכל דוכן.(באחריות בעל הזיכיון להביא עמו).
 7. לא תתאפשר הפעלה והעברת הזיכיון של הדוכן ע"י גורם צד שלישי.
 8. דוכני מזון שלא יעמדו בתקן משרד הבריאות – לא יורשו לפעול בשטח האירוע.
 1. האישור לזיכיון לממכר משחקים/צעצועים/אומנות ודברי יצירה מותנה:
 1. אישור עוסק מורשה, המנהל ספרי חשבונות כחוק.
 2. על הזכיין לפעול ע"פ כל דין וכן צעצועים מסוכנים 1969 (איסור יבוא יצוא ומכירת צעצועים מסוכנים) ובהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים תשמ"ז – 1986 .
 3. ביטוח צד ג' לכל דוכן.(נספח ביטוחי).
 4. הפעלת הדוכן מחייבת המצאות מטף כיבוי אש לכל דוכן.

אלי ממן

מנהל מחלקת רישוי וקידום עסקים