1
פתיחה
2
פרטים אישיים
3
פרטי חשבון בנק
4
אישורים וטפסים
5
אישור וחתימה

הורים יקרים שלום רב,

עיריית נשר שמחה להודיע כי נפתחה הרשמה למלגת מעונות יום מוכרים לשנת תשפ"א.

בכדי להגיש בקשה למלגה יש למלא טופס זה עד לתאריך 06/07/2021.

קריטריונים ונהלים להגשת טופס מלגת מעונות יום 0-3 לשנת תשפ"א

קריטריונים:

 1. לפחות אחד/אחת מבני הזוג הינו תושב/ת העיר המתגורר/ת בנשר בקביעות ב – 3 שנים מתוך 5 השנים האחרונות מתאריך כניסת הילד/ה למעון היום ו/או הינו תושב/ת נשר (ביום הגשת הבקשה) אשר התגורר/ה ברציפות 5 שנים בעיר, לפי רישומי משרד הפנים ו/או חוזי שכירות ו/או חוזי קנייה ו/או אישורי ארנונה. **במידה ומדובר בעולה חדש/ה – יידרש/תדרש להציג תעודת עולה חדש/ה וכתובת מגורים נוכחית בעיר (לפי רישומי משרד הפנים ו/או חוזי שכירות ו/או חוזי קנייה ו/או אישורי ארנונה) במהלך שלושת השנים הקודמות לבקשה.
 2. הילד/ה רשומ/ה כתושב/ת העיר נשר, לפי רישומי משרד הפנים.
 3. הילד/ה רשומ/ה במעון יום רשמי המוכר על ידי משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים (התמ"ת לשעבר, לדוג' - ויצ"ו, נעמ"ת, אמונה, אומקה וכד').
 4. בני הזוג עובדים יחדיו לפחות משרה וחצי. במידה ומדובר במשפחה חד הורית/הורה יחידני - נדרש אישור על לפחות חצי משרה.
 5. שני בני הזוג ביצעו שירות כמשתמע בחוק שירות ביטחון.
 6. מקרים שונים וחריגים - יוכלו להגיש בקשה לוועדה אשר תבחן את כלל המקרים החריגים ותנמק את החלטותיה.

נהלים:

 1. הגשת הבקשה למלגה תהיה בצורה מקוונת בלבד באתר עיריית נשר.
 2. מסמכי חובה בהגשת הבקשה - בקשה אשר תוגש ללא מסמכי החובה תדחה:
 • ת"ז של שני בני הזוג כולל ספח פתוח.
 • אישור על ביצוע שירות כמשתמע בחוק שירות ביטחון לשני בני הזוג.
 • אישור על תשלום למעון למשך כל השנה הנוכחית - ציון חודשים + עלות המעון על גבי מסמך רשמי של המעון.
 • אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל של מגישי הבקשה בלבד.
 • במידה ובני הזוג אינם מתגוררים בקביעות בעיר ב – 3 שנים מתוך 5 השנים האחרונות יש לצרף אישור על מגורים בעיר ברציפות 5 שנים בעבר.
 • אישור ממקום העבודה על גובה המשרה ותאריך תחילת העסקה לכל אחד/אחת מבני הזוג ו/או צירוף של 3 תלושי משכורת אחרונים של כל אחד/אחת מבני הזוג המוכיחים כי עובדים יחד לפחות משרה וחצי. במידה ומדובר במשפחה חד הורית/הורה יחידני - נדרש אישור על לפחות חצי משרה.
 • הורה יחידני צריכ/ה להגיש תעודת לידה המעידה על היותו/ה ההורה היחיד. אפוטרופוס יחיד צריכ/ה להגיש מסמך מבית משפט המעיד על היותו אפוטרופוס יחיד.
 • הורים גרושים צריכים להוכיח כי עיקר המשמורת על הילד/ה הינה אצל ההורה שגר בנשר.
 1. תקופת ההרשמה למלגה תימשך 3 שבועות, לאחר סיום מועד ההרשמה, הטופס המקוון יישאר פתוח למילוי לכשבועיים נוספים ותושב/ת שיגיש/תגיש את הבקשה בפרק הזמן הנ"ל יעבור/תעבור לדיון בוועדת מלגות חריגים.
 2. בסיום מילוי הטופס תשלח אסמכתא של דוא"ל ו/או מסרון.
 3. אין כפל מלגות - אין אפשרות לקבל כפל מלגה מעיריית נשר עבור אותה השנה.
 4. לוועדה יש שיקול דעת לבחינת בקשות חריגות.
 5. במידה וקיים חוב כספי לעירייה, הוא יקוזז מהמלגה.
 6. סכום המלגות הסופי ייקבע ע"י ועדת המלגות, לאחר הגשת כלל הבקשות ובחינת כמות הבקשות ובכפוף לתקציב עיריית נשר.

 

 

הערות:

- בקשות שיגיעו באיחור לא יתקבלו.

- פרטים על המלגה יינתנו רק להורה שחתומ/ה על הטפסים. 

- בקשה תתקבל בצירוף המסמכים המלאים בלבד.

 

בברכה,

רועי לוי, ראש עיריית נשר

פרח אסטרוגנו, יו"ר ועדת המלגות וחברת מועצת העיר

סגני ראש העיר וחברי מועצת העיר

 

יש לעבור לשלב הבא למילוי טופס בקשה לקבלת מלגת השתתפות עבור ילד/ה בגילאי 0-3 המתחנכ/ת במעונות יום מוכרים לשנת תשפ"א.

 

 

פרטי הורה 1:

מצב משפחתי * שדה חובה

פרטי הורה 2:

 

פרטי הילד/ה:

שם פרטי ושם משפחה במידה ושונה מפרטי ההורים

ילד/ה נוסף:

האם יש ילד/ה נוספ/ת במעון יום מוכר בגיל 0-3? * שדה חובה

 כתובת מגורים:

במידה ומדובר בבית פרטי נא להקיש 999

פרטי חשבון בנק:

* שימו לב שפרטי חשבון הבנק הינם של אחד ההורים בלבד.

 

 • צילום ת"ז כולל ספח של שני בני הזוג המוכיח כי הנכם תושבי נשר במשך 3 השנים האחרונות או אישור על קניית דירה בעיר ושינוי כתובת בת"ז כולל ספח של שני בני הזוג המעיד על כך שהנכם תושבי נשר:

 • אישור על רכישת דירה (במידה ולא גרים בעיר ב-3 השנים האחרונות):

 

 • שירות צבאי:

שירות צבאי * שדה חובה

 

 

 • אישור שירות צבאי/לאומי/פטור:

 • אישור על תשלום למעון:

 • אישור על תשלום למעון במידה ויש ילד נוסף:

 • אישורי העסקה הורים:

 • אישור אפוטרופוס יחיד/עיקרי - להורים יחדניים/פרודים:

 

 

 

 

הצהרה * שדה חובה

Browser not supported

 

שימו לב!

לאחר שליחת הבקשה יתקבל דוא"ל ו/או סמס על פי הפרטים של הורה 1 אשר כולל את מספר הפניה. יש לשמור על אישור זה עד לקבלת תשובה בנוגע לבקשתך למלגה, אישור זה בלבד מהווה הוכחת הגשת המלגה.