קצין הביטחון העירוני עוסק במכלול נושאי הביטחון בעיר ואחראי על הביטחון במוסדות החינוך.

תחומי הפעילות:

  • ריכוז ועדת המל"ח המקומית (משק לשעת חירום) ופיקוח על פעילותה.

  • תיאום בין כל הגורמים העוסקים בביטחון ושירותי חירום ברשות המקומית.

  • טיפוח המודעות לביטחון במוסדות החינוך, ופיתוח מיומנויות הסגל והאחבט"ים (אחראי ביטחון).

  • ביצוע אימוני ירי וטיפול בנושא הרישוי לכלי הירי.

  • אחריות וטיפול בכל נושא הביטחון השוטף של מוסדות החינוך.

  • הכנת מערכת החינוך להתמודדות בחירום, ובתוך כך השתלמויות ותרגולים.

  • טיפול בנושאים הפיזיים בתחומי הביטחון והבטיחותי: גידור, מערכת אזעקה, כיבוי אש, עזרה ראשונה וכד'.

  • טיפול במערך השמירה והאבטחה במוסדות החינוך.