החברה הכלכלית לנשר בע"מ נוסדה בשנת 1990 ביוזמתו של חבר המועצה דאז מר אבי בינמו, על מנת לשמש כזרוע של העירייה לביצוע פרויקטים שונים על בסיס כלכלי פרטני תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה.

מטרת העל של החברה הינה יצירה וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים עירוניים, ציבוריים ו/או פרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר.

אחד מתפקידיה המרכזיים של החברה הכלכלית הינו לשמש כגשר ומנוף כלכלי לפיתוח וקידום העיר באמצעות יזמות פיתוח והקמה של פרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי לקידום העיר בתחומי המסחר והתעשייה, תיירות, נופש וספורט וביסוס העיר על מנת שתהווה ראש גשר עסקי ביצירת שותפויות עם המגזר הפרטי והציבורי.

יתרונות החברה הכלכלית באים לידי ביטוי בתחומים הבאים:

  • ביכולת החברה לקדם ביצוע עבודות במהירות, יעילות ובעלות נמוכה.

  • החברה הכלכלית משלבת תהליכי מעקב ובקרה צמודים, עמידה בלוחות זמנים והשגת יעדים.

  • החברה מקיימת מכרזים ומכרזי זוטא אשר מאפשרים התייעלות והוזלת עלויות.

  • החברה מעניקה מענה ניהולי וביצוע יעיל ומהיר בסטנדרטים מקצועיים גבוהים.

  • החברה חברה באיגוד הארצי של החברות העירוניות דבר המאפשר שימשו במאגרי מידע וידע אשר נצברים על ידי חברות ברחבי הארץ ותורמים לשיתופי פעולה והפחתת עלויות.

  • החברה פועלת כגוף עסקי לכל דבר, תוך יצירת רווחים והון עצמי המופנים למתן שירות ולביצוע עבודות פיתוח תשתית ובינוי בכל רחבי העיר לרווחת התושבים.

 

דוח כספי החברה הכלכלית לשנת 2020
דוח כספי החברה הכלכלית לשנת 2021
דוח כספי החברה הכלכלית נשרים 2022

חברי דריקטוריון החברה הכלכלית