חזון המחלקה:

 • לשפר את רמת המוכנות של הרשות לשעת חירום תוך מתן תחושת ביטחון לתושב והעמקת הידע המקצועי בכל הרמות  תוך היערכות הרשות המקומית והתאים הייעודיים להתמודד מול תוצאות האירועים. כל זאת יבוצע על ידי ביקורות / תרגילים / הדרכות והשתלבות בהשתלמויות ותרגילים של כלל גופי החירום האחרים, קיום התכנסויות של ועדת מל"ח רשותית, ארגון וסידור המכלולים לחירום תוך יצירת שפה משותפת והעמקת שיתוף הפעולה בין כלל מנהלי המכלולים.

תחומי אחריות המחלקה:

 • ריכוז והנחיות פעילות ועדת חרום רשותית.
 • הכנת השירותים והגופים הרלוונטיים ברשות לביצוע משימותיהם בשע"ח.
 • הכנת תו"ל ונהלים - ארגון אמצעים הצבת כ"א והכשרתו.
 • הכנת הרשות לאירוע קונקרטי בהתאם לשלבים המקובלים מענה מיידי/מענה ראשוני/מענה משלים.
 • תרגול המערך לרבות תרגילים משולבים וקיום מוכנות בהתאמה למצבי הכוננות.
 • הכנת הקהילה לקליטה מתאימה של נפגעים ומפונים, טיפול והפעלה.
 • תיאום ושת"פ עם גורמי הביטחון ויחידות העורף.
 • מעקב אחר השלמת פערי ציוד ברשות, בהתאם להנחיות, ושמירה על תקינות הציוד.
 • תכנון ובקרה על מקומות לקליטה ופינוי מפונים.
 • ביצוע סקרים לבדיקת כשירות המקלטים, הגשתם לטיפול ומעקב טיפול.

שעות פעילות וקבלת קהל:

ימים א'-ה' משעה 07:30 עד 16:00 ללא קבלת קהל

ממונה חירום זמין 24/7 לאירועי חירום דרך המוקד העירוני

בעלי תפקידים:

 • יאיר יגר – ממונה ביטחון וחירום
 • רונית ביטון – מזכירת ביטחון וחירום

קישורים שימושיים:

 • מפת מקלטים ציבוריים (מצ"ב מפה)
 • רשימת תחנות חלוקת מים בחירום (מצ"ב מפה ורשימה)
 • אתר פיקוד העורף - https://www.oref.org.il/
 • בקשה דיגיטלית לתו חניה
 • טופס בקשה לתו חניה מיוחד
 • טופס לערעור על דוח חניה