המועצה הדתית נשר הוקמה לפי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) תשל"א-1971.
תושבי העיר נשר נהנים משירותי המועצה הדתית בכל התחומים הקושרים את העם היהודי ליהדות ולמורשת ישראל.
חברי המועצה נבחרים כנציגי השר לענייני דתות, הרשות המקומית והרבנות הראשית.
שירותי הדת הם חלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לתושבי העיר על ידי הרשות המקומית ולפיכך מקיימת המועצה הדתית, קשר הדוק עם כל הגופים הציבוריים בעיר.

במסגרת השירותים הניתנים על ידי המועצה הדתית כלולים:
אחזקת והפעלת בתי הכנסת, רישום נישואין, השגחה וכשרות, הדרכת כלות, אחזקת מקוואות, מכון לימודים לבר מצווה, שבת ועירובין, שיעורים והרצאות בנושאי דת והלכה, ארגון עצרות וטכסים במועדי השנה פעילות תרבות תורנית בשיתוף בתי הספר והגנים, שירותי קבורה וחברה קדישא.