איסוף הסעות חינוך רגיל 2022
       
מספר הקו שעת התחלת האיסוף שם בית הספר פירוט המסלול
680 איסוף שעת התחלה 07:50 חטיבות הביניים נק' התחלה בדרך השלום מול מגן דוד אדום, ימינה לעליה, ימינה לחלוצים, ישר לאורח חיים, ישר לקיבוץ גלויות ישר לרקפות, ימינה שוב לכלניות, ימינה שוב לעליה, ישר ליפה נוף, שמאלה למגינים, שמאלה לדרך משה ימינה לקרן היסוד, שמאלה לחצב, ימינה ללוטם, שמאלה לחרוב, ימינה לשיטה והורדה ברציף החטיבות.
681 איסוף שעת התחלה 07:50 חטיבות הביניים נק' התחלה באשכולות (איסוף בין בניין הזית ללילך), שמאלה לביטחון, שמאלה לקצר, ימינה למעלה הגיבורים, שמאלה להסתדרות, ימינה לדרך הטכניון, שמאלה לעמוס, שמאלה לצה"ל, שמאלה לצה"ל ציר ראשי, ימינה לזית, ימינה ליסמין, ישר לחבצלת, שמאלה לצה"ל ראשי, שמאלה למרגנית, ישר לשיטה, פרסה בכיכר החרוב והורדה ברציף החטיבות
682 איסוף שעת התחלה 07:50 חטיבות הביניים נק' התחלה בדרך השלום מול היכל התרבות, שמאלה לפרץ, ימינה לצה"ל, שמאלה לזית, ימינה לנוריות, שמאלה לשיטה, ימינה לתמר, שמאלה לאשל, (ימינה לחרוב, ישר לתאנה, ימינה למנדל זינגר, מבצע פרסה ושמאלה ברמזור לכיוון דרך משה-בשלב זה מבוצע על ידי מונית 16 מקומות) שמאלה לחרוב, שמאלה לתפוז, שמאלה לדקל, ימינה לאלון, שמאלה לחרוב, שמאלה לשיטה והורדה ברציף החטיבות
683 איסוף שעת התחלה 07:10 כנפי נשרים  נק' התחלה ברחוב ישורון פינת בר יהודה בתחנת האוטובוס, ימינה לפרץ, שמאלה לדרך השלום, ימינה לדרך משה, שמאלה למגינים, פרסה ברחוב הוותיקים, ישר למגינים, שמאלה לדרך משה, ימינה לקרן היסוד, שמאלה לששת הימים, ימינה לאורן, ימינה לצה"ל, פרסה בכיכר ועליה לכיכר הזית, פרסה בכיכר הזית וירידה לאורן, ישר לחצב, ישר ללוטם, שמאלה לחרוב, ימינה לאלון, ימינה לתמר, שמאלה לשיטה, ימינה לנוריות, שמאלה לזית, שמאל לצה"ל, ימינה לציון, שמאלה לדרך הטכניון והורדה בכנפי נשרים.
686 איסוף שעת התחלה 07:20 רמות יצחק א' נק' התחלה בתחנת אוטובוס מול המרגנית 3, ישר לשיטה, ימינה לתמר, שמאלה לאשל, שמאלה לחרוב, שמאלה לדקל, ימינה לאלון, שמאלה לחרוב, ימינה ללוטם, שמאלה לחצב, ישר לאורן, ימינה לצה"ל, פרסה בכיכר לכיוון צה"ל, שמאלה בזית, ימינה לנוריות, ימינה לורדים, שמאלה לנתיב הארזים, הורדה ברציף בית הספר
687 איסוף שעת התחלה 07:15 גלילות נק' התחלה בתחנת אוטובוס מול המרגנית 3, ישר לשיטה, ימינה לתמר, שמאלה לאשל, שמאלה לחרוב, שמאלה לדקל, ימינה לאלון, שמאלה לחרוב, ימינה ללוטם, שמאלה לחצב, ישר לאורן, ימינה לצה"ל, פרסה בכיכר לכיוון צה"ל, שמאלה בזית, ימינה לנוריות, ימינה לורדים, שמאלה לחבצלת, ימינה לצה"ל ראשי, פרסה בכיכר, ישר בצה"ל ראשי, פרסה בכיכר החבצלת והורדה בתחנות גלילות המסומנות באדום בחיבור צה"ל ורחוב פרץ.
691 איסוף שעת התחלה 07:15 גלילות נק' התחלה בתחנת האוטובוס במתנ"ס החצב, ימינה לששת הימים, ישר לקרן היסוד, שמאלה לדרך משה, ימינה למגינים, ימינה ליפה נוף, שמאלה לחלוצים, ישר לאורח חיים, ישר לקיבוץ גלויות, ישר לרקפות, שמאלה לכלניות, שמאלה לבר יהודה, שמאלה לדרך משה, ימינה לדרך השלום, שמאלה לפרץ, ימינה לאשכולות (איסוף בין בניין הזית ללילך), שמאלה לביטחון, שמאלה לקצר, ימינה למעלה הגיבורים , שמאלה להסתדרות, ימינה לדרך הטכניון, שמאלה לעמוס, ימינה לצה"ל פרסה בכיכר והורדה בתחנות גלילות המסומנות באדום בחיבור צה"ל ורחוב פרץ.
  שעת התחלה 07:35 רבין נק' התחלה בתחנת האוטובוס בתחילת רחוב האורן, ישר לחצב, ימינה ללוטם, שמאלה לחרוב, ימינה לאלון, ימינה לתמר, ימינה לשיטה, פרסה בכיכר החרוב, הורדה ברציף בית הספר רבין
689 איסוף שעת התחלה 07:15 רבין נק' התחלה בתחנת אוטובוס מול המרגנית 3, ישר לשיטה, ימינה לתמר, שמאלה לאשל, (ימינה לחרוב, ישר לתאנה, ימינה למנדל זינגר, פרסה בכיכר, ברמזור שמאלה לכיוון דרך משה-בשלב מבוצע על ידי מונית 16 מקומות), שמאלה לחרוב, שמאלה לתפוז, שמאלה לדקל, ימינה לאלון, שמאלה לחרוב, שמאלה לשיטה, הורדה ברציף בית ספר רבין.
690 איסוף שעת התחלה 07:15 בית יהושוע נק' התחלה באשכולות (איסוף בין בניין הזית ללילך), ימינה לישורון, ימינה לבר יהודה, ימינה לפרץ, ימינה לצה"ל ראשי, פרסה בכיכר החיבור עם הזית, ימינה לאורן, שמאלה לששת הימים, ישר לקרן היסוד, שמאלה לדרך משה, ימינה למגינים, ימינה ליפה נוף, שמאלה לחלוצים, ישר לאורח חיים, ישר לקיבוץ גלויות, ישר לרקפות, ימינה לכלניות, ימינה לעליה, ימינה לחלוצים, ישר לאורח חיים, ישר לקיבוץ גלויות, ישר לרקפות, שמאלה לכלניות, פרסה בכיכר, הורדה בתחנת האוטובוס של בית הספר.
       
      פיזור הסעות חינוך רגיל 2022
מספר קו שעת הפיזור שם בית הספר פירוט המסלול
680 פיזור על פי מערכת הלימודים עד השעה 14:40 חטיבות הביניים נק' התחלה ברציף חטיבות הביניים ברחוב השיטה, ישר לשיטה עד כיכר הנוריות/שיטה, מבצע פרסה, ישר בשיטה עד כיכר השיטה/חרוב, שמאלה לחרוב, ימינה ללוטם, שמאלה לחצב , ימינה לששת הימים, ישר לקרן היסוד, שמאלה לדרך משה, ימינה למגינים, ימינה ליפה נוף, שמאלה לחלוצים, שמאלה לאורח חיים, ישר לקיבוץ גלויות , ישר לרקפות, (אם יש ילדים מהעליה-אז ימינה לכלניות, ימינה לעליה, ימינה לחלוצים, שמאלה לאורח חיים, ישר לקיבוץ גלויות , ישר לרקפות), שמאלה לכלניות, שמאלה לבר יהודה, שמאלה לדרך משה, שמאלה לדרך השלום, סיום בתחנת מגן דוד אדום.
681 פיזור על פי מערכת הלימודים עד השעה 14:40 חטיבות הביניים נק' התחלה ברציף חטיבות הביניים ברחוב השיטה, ישר לשיטה , ישר למרגנית, ימינה לצה"ל ,ימינה לחבצלת, ישר ליסמין, שמאלה לזית, שמאלה לצה"ל ראשי, ימינה לצה"ל פנימי, ימינה לעמוס, ימינה לדרך הטכניון, שמאלה להסתדרות, ימינה למעלה הגיבורים, שמאלה לביטחון, מסיים בבר יהודה בתחנה האוטובוס תחת אשכולות.
682 פיזור על פי מערכת הלימודים עד השעה 14:40 חטיבות הביניים נק' התחלה ברציף חטיבות הביניים ברחוב השיטה, פרסה בכיכר הרדוף/שיטה, ימינה לחרוב, ימינה לאלון, שמאלה לדקל, ימינה לתפוז, (ימינה לחרוב, ישר לתאנה, ימינה למנדל זינגר, פרסה בכיכר, ברמזור שמאלה לכיוון דרך משה-בשלב זה מבוצע על ידי מונית 16 מקומות), שמאלה לחרוב, שמאלה לאשל, ישר לתמר, שמאלה לשיטה, ימינה לנוריות, שמאלה לזית, ימינה לצה"ל, שמאלה לפרץ, ימינה לדרך השלום, סיום בהיכל התרבות
683 פיזור על פי מערכת הלימודים כנפי נשרים  נק' התחלה בתחנה הצמודה לכנפי נשרים, ישר לדרך הטכניון, שמאלה לעמוס, שמאלה לצה"ל קטן, ימינה לצה"ל ראשי, שמאלה לחבצלת ישר ליסמין, ימינה לזית, ימינה לנוריות, שמאלה לשיטה, ימינה לתמר, שמאלה לאלון, שמאלה לחרוב, ימינה ללוטם שמאלה לחצב, ישר לאורן, ימינה לצה"ל, ימינה לדרך השלום, פרסה בכיכר, שמאלה לפרץ, ימינה לאשכולות, ימינה לישורון, ימינה לבר יהודה, ימינה לפרץ, שמאלה לדרך השלום, ימינה לדרך משה שמאלה למגינים, ימינה ליפה נוף, פרסה בכיכר וירידה ליפה נוף, שמאלה למגינים, שמאלה לדרך משה, ימינה לקרן היסוד, שמאלה לששת הימים.
684 פיזור על פי מערכת הלימודים החל מ-12:50 עד השעה 15:25 וביום השישי יתקיימו הסעות בכל השעות תיכון נק' התחלה ברציף בית ספר תיכון, ישר לצה"ל, פרסה לצה"ל, שמאלה לפרץ, ימינה לדרך השלום, ימינה לדרך משה, ימינה לקרן היסוד, שמאלה לששת הימים, שמאלה לחצב, ימינה ללוטם, שמאלה לחרוב, ימינה לאלון, שמאלה לדקל, ימינה לתפוז, ימינה לחרוב, ישר לתאנה, ימינה למנדל זינגר, מבצע פרסה ושמאלה לכיוון דרך משה, ימינה לחרוב, שמאלה לאשל, ישר לתמר, שמאלה לשיטה, שמאלה למרגנית, שמאלה לצה"ל, ימינה לחבצלת, ישר ליסמין, ימינה לזית, עד כיכר לוטם.
685 פיזור על פי מערכת הלימודים החל מ-12:50 עד השעה 15:25 וביום השישי יתקיימו הסעות בכל השעות תיכון נק' התחלה ברציף בית ספר תיכון, ישר לצה"ל ,ימינה לצה"ל ,ימינה לעמוס, ימינה לדרך הטכניון, שמאלה להסתדרות, ימינה לגיבורים, שמאלה לביטחון, ימינה לבר יהודה, ימינה לפרץ, שמאלה לדרך השלום, ברמזור ימינה לדרך משה, שמאלה למגינים, ימינה ליפה נוף, שמאלה לחלוצים, שמאלה לאורח חיים, ישר קיבוץ גלויות, ישר לרקפות, שמאלה לכלניות, שמאלה לבר יהודה, שמאלה לדרך משה, שמאלה לדרך השלום ומסיים בתחנת מגן דוד אדום.
686 פיזור על פי מערכת הלימודים רמות יצחק א' נק' התחלה בבי"ס רמות יצחק א' - ימינה לורדים, שמאלה לנוריות, שמאלה לזית, ימינה לצה"ל, ימינה לאורן, ישר לחצב, ימינה ללוטם, שמאלה לחרוב, ימינה לאלון, שמאלה לדקל, ימינה לתפוז, ימינה לחרוב, ימינה לאשל, ישר לתמר, שמאלה לשיטה, ישר למרגנית.
687 פיזור על פי מערכת הלימודים גלילות  נק' התחלה בבי"ס גלילות בתחנות המסומנות באדום בחיבור צה"ל ורחוב פרץ- ימינה לדרך השלום, פרסה בכיכר, שמאלה לצה"ל ימינה לציון שמאלה לדרך הטכניון, שמאלה לעמוס, שמאלה לצה"ל, ימינה לצה"ל ראשי, שמאלה לחבצלת, ימינה לורדים, שמאלה לנוריות, שמאלה לזית, ימינה לצה"ל, ימינה לאורן, ישר לחצב, ימינה ללוטם, שמאלה לחרוב, ימינה לאלון, שמאלה לדקל, ימינה לתפוז, ימינה לחרוב, ישר לתאנה, ימינה למנדל זינגר, מבצע פרסה ושמאלה לכיוון דרך משה, ימינה לחרוב, שמאלה לאשל, ישר לתמר, שמאלה לשיטה, ישר למרגנית.
691 פיזור על פי מערכת הלימודים גלילות נק' התחלה בבי"ס גלילות בתחנות המסומנות באדום בחיבור צה"ל ורחוב פרץ, ימינה לדרך השלום, פרסה בכיכר, שמאלה לצה"ל, ימינה לציון, ימינה להסתדרות, ימינה לגיבורים, שמאלה לביטחון, ימינה לבר יהודה, ימינה לפרץ, שמאלה לדרך השלום, ימינה לדרך משה, שמאלה למגינים, ימינה ליפה נוף, בכיכר שמאלה לחלוצים, שמאלה לאורח חיים, ישר לקיבוץ גלויות, ישר לרקפות, שמאלה לכלניות, שמאלה לבר יהודה, שמאלה לדרך משה, ימינה לקרן היסוד, שמאלה לששת הימים ומסיים בפארק רוסלן .
688 פיזור על פי מערכת הלימודים רבין נק' התחלה ברציף בי"ס רבין ברחוב השיטה, ישר עד כיכר הרדוף/שיטה, שמאלה לתמר, שמאלה לאלון, שמאלה לחרוב, ימינה ללוטם, שמאלה לחצב, ישר לאורן.
689 פיזור על פי מערכת הלימודים רבין נק' התחלה ברציף בי"ס רבין ברחוב השיטה, ישר לשיטה עד כיכר הרדוף/שיטה מבצע פרסה וממשיך ישר בשיטה עד כיכר שיטה/חרוב, ימינה לחרוב, ימינה לאלון, שמאלה לדקל, ימינה לתפוז, (ימינה לחרוב, ישר לתאנה, ימינה למנדל זינגר, פרסה בכיכר, ברמזור שמאלה לכיוון דרך משה-בשלב זה מבוצע על ידי מונית 16 מקומות), שמאלה לחרוב, שמאלה לאשל, ממשיך ישר לתמר, שמאלה לשיטה, ישר למרגנית, 
690 פיזור על פי מערכת הלימודים בית יהושוע נק' התחלה בתחנת בי"ס בית יהושע, ישר לכלניות, ימינה לעליה, בכיכר ימינה לחלוצים, שמאלה לאורח חיים, ישר לקיבוץ גלויות, ישר לרקפות, ימינה לכלניות, ימינה לעליה, בכיכר ישר ליפה נוף, שמאלה למגינים, שמאלה לדרך משה, ימינה לקרן היסוד, ישר לששת הימים, ימינה לצה"ל, ימינה לדרך השלום, פרסה בכיכר, שמאלה לפרץ ימינה לאשכולות והורדה באשכולות (בין בניין הזית ללילך).