השירות הפסיכולוגי פועל במסגרת המחלקה לחינוך, נתמך תקציבית ומפוקח מקצועית על ידי השרות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"ח) במשרד החינוך באמצעות הפסיכולוג המחוזי.
השירות הפסיכולוגי מעניק את שרותיו למסגרות חינוכיות ולתלמידים - מגן חובה ועד יב', ומקיים אינטראקציה עקבית עם כל גורמי הטיפול והסיוע האחרים בקהילה.

תחומי הפעילות

 • השתתפות בפורומים בין-מקצועיים במערכת לשם בניית תכניות התערבות רב מקצועיות לילדים הזקוקים לכך.

 • מתן הדרכה וקונסולטציה למנהלים ולצוותים חינוכיים בהיבט מערכתי/ארגוני (יעוץ למנהלים ומורים בנושאים מערכתיים- ארגוניים/בית ספרים לקידום תהליכי צמיחה רגשית-חינוכית במערכת החינוך).

 • טיפול בתלמידים לקויי למידה.

 • יעוץ לגורמים עירוניים שלא במערכת החינוך בקשר לתלמידים מהמסגרת החינוכית בה עובד הפסיכולוג (למשל: מחלקת רווחה, קב"ס).

 • השתתפות בצוותי היגוי ליוזמות חינוכיות, וועדות מקצועיות שונות בישוב.

 • הערכה ואיבחון של תלמידים לצורך השתלבותם התקינה במערכת החינוכית ואיבחון בשלות בגיל הרך.

 • יעוץ וקונסולוטציה קצרות טווח להורים (עד 5 פגישות).

 • התערבות טיפולית קצרת טווח לילד ( עד 5 פגישות ).

 • השתלמויות, סדנאות למחנכים ולצוותי חינוך.

 • השתלמויות סדנאות והרצאות לבעלי מקצועות חינוכיים וטיפוליים אחרים בקהילה.

אתם מוזמנים לבקר אותנו!

כתובת: רח' ההסתדרות 28, שכונת בן דור, נשר

טלפון: 04-8299100

פקס: 04-6537034

 

מערך הביקור הסדיר

למערך הביקור הסדיר הוצבו המטרות הבאות:

 • פעילות מגוונת של קצינת הביקור הסדיר להבטחת הביקור הסדיר של תלמידים במוסדות החינוך, מתוך זיקה לחוק חינוך חובה.

 • עבודת טיפול ומניעה בקרב אוכלוסיות תלמידים הנמצאים בסיכון גבוה לנשירה.

 • מתן פתרונות לימודיים או תעסוקתיים לתלמידים להם אין מענה במסגרות החינוך בישוב.

 • ריכוז פעילות ועדות ההשמה העוסקות בחיפוש מענים לימודיים לילדים עם צרכים מיוחדים.

 • הפעלת חונכים לסיוע לימודי לתלמידים.

 • הפעלת מועדוניות משפחתיות בבתי הספר.