ועדות העירייה ממליצות למועצת העיר על אופן הטיפול בתחומים שונים. ההחלטות שמתקבלות בוועדות מועלות לדיון במועצת העיר, שמחליטה האם וכיצד ליישמן.

הוועדות הפועלות בעיריית נשר:

ועדות מקצועיות חובה:

ועדות חובה:

 •  מכרזים
 •  כספים
 •  מל"ח- רשימת חברי הועדה 
 •  ביטחון וחירום
 •  ביקורת
 •  הנחות
 •  קליטת עלייה
 •  בטיחות בדרכים
 •  קידום מעמד הילד
 •  הנצחת זכרם של נפגעי טרור
 •  חינוך
  •  ועדת משנה לחינוך ותרבות
  •  ועדת משנה לחינוך מיוחד
 •  איכות הסביבה
 •  מאבק בנגע הסמים המסוכנים
 •  למיגור האלימות
 •  ערר ארנונה

ועדות רשות: