רשימת חברי הדריקטוריון 

    
אבי מסאס  
   
    איאסו מולה       
    אליס גולדמן      
    דניאל מאור      
    חגי ממן       
    מני אסרק       
    ניר מוניס      
    עדה רביבו       
    צביקה גובהרי      
    רחמים נינו      
    רחמים עגיב      
    רינה כהן