צחי שומרוני
 צחי שומרוני
מנכ"ל העירייה
דלית סויסה
מנהלת הלשכה

אורטל חיים
עוזרת מנכל העירייה
04-8299223