צחי שומרוני
 צחי שומרוני
מנכ"ל העירייה
דלית סויסה
מנהלת הלשכה