רועי לוי
רועי לוי
ראש העיר
04-8299206
ליאור האס
ליאור האס
עוזר ראש העיר
 שרון שלמה
 שרון שלמה
מנהל מחלקת לשכת ראש העיר
048299206