מועצת העיר היא "בית הנבחרים המקומי" - הגוף המוסמך לקבוע את תנאי החיים בעיר ולהשפיע על איכותם ועל הסדר הציבורי. בין תפקידי מועצת העיר: חקיקת חוקי עזר, קביעת התקציב העירוני, התווית דרכי מדיניות, הטלת מיסים, אישור חוזים, מתן רישיונות ועוד.

המועצה הינה גוף פוליטי-דמוקרטי, ובה מיוצגות כל הסיעות ו/או הרשימות שנבחרות בבחירות המוניציפאליות שנערכות אחת ל-5 שנים.

ישיבות המליאה של מועצת העיר מתקיימות אחת לחודש במשכן העירייה (רחוב דרך השלום, 20 נשר).
מועד הישיבה הבאה: 21.9.22