מימון טובול
 מימון טובול
מנהל אגף שפ"ע
יוסף צמרת
יוסף צמרת
מנהל מחלקת תברואה
יקי אזולאי
יקי אזולאי
מנהל מחלקת תחזוקה
מיכאל סויסה
מיכאל סויסה
מנהל מחלקת חשמל
אנטון ברמש
מנהל מחלקת מים וביוב
אבי פסקל
אבי פסקל
מנהל מחלקת גינון ונוף