בחטיבה העליונה ובחטיבות הביניים מופעלים בשעות אחר הצהריים שיעורי עזר במקצועת יסוד לתלמידים הזקוקים והמעוניינים לשפר את הישגיהם.
השיעורים ניתנים בקבוצות קטנות של עד 5 תלמידים, תוך קיום זיקה עם החומר הנלמד בבוקר. שיעורים אלה ממומנים ע"י הלומדים אך הארגון והפיקוח המקצועי הוא של בית הספר.