עיריית נשר משקיעה משאבים רבים בשיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות. העירייה פועלת בהתאם לתוכנית עבודה רב שנתית הכוללת יעדים, עלויות ולוחות זמנים לביצוע עבודות הנגשה של התשתית העירונית ושל מבני הציבור בעיר, למענם ורווחתם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

העירייה מינתה "רכז נגישות" האחראי להטמעת הנושא בעירייה, לקידום פרויקטים של הנגשה במרחב הציבורי, לטיפול בתלונות הציבור ולמסירת מידע בנושא נגישות ליזמים ולגורמים נוספים.

מאז שנת 2014 ועד היום, הכשירה העירייה עשרות מקומות חנייה נוספים לנכים, הציבה מעלון מיוחד בבית הספר התיכון, וגם תחנות האוטובוס החדשות הן עכשיו נגישות ומונגשות.

קיימת הקפדה על כך שכל מבנה ציבורי חדש המקבל רישוי יהיה נגיש על פי חוק וכל פרויקט של שדרוג תשתיות יענה על כל דרישות החוק.

העירייה מקיימת פעילויות להעלאת המודעות לנושא בשיתוף עם עמותת "נגישות ישראל".

נגישות במבני קבלת קהל

נגישות בגנים, פארקים, אתרי הנצחה וגני שעשועים

הסדרי נגישות לאירועי תרבות ופנאי

הודעה בדבר מקום ציבורי בעיריית  נשר שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות
 

דיווח השלמת הנגשה במקומות ציבוריים 2023

אליסה בקר

רכזת נגישות בעיריית נשר

 04-8299215