קצת כרונולוגיה: 

שנת הקמה: 1923

הכרזה כמועצה מקומית: 1952

מעמד של עיר: 1995

 

אוכלוסייה:

תושבים: 26,000

אחוז עולים מכלל האוכלוסייה: 28.7%

מדד סוציואקונומי: 7

שטח מוניציפלי: 13,000 דונם

 

מערכת החינוך:

תלמידים במערכת החינוך העירונית: 3,430

גני ילדים: 29

בתי ספר יסודיים: 6

חטיבות ביניים: 2

תיכון: 1

 

 נתונים נוספים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה