קוד אתי – עיריית נשר

כללי אתיקה לעובדי עיריית נשר

 • אתיקה היא אחת מאבני היסוד החשובות של כל שירות ציבורי ובלעדיה לא ייכון שירות נאות אשר מסוגל לקיים את ייעדו על פי אמות מידה ראויות, יעילות ותקינות מנהלית.
 • הקוד האתי נועד לגבש התנהגות ראויה בעירייה, לכוון את עשייתם המקצועית של עובדיה ולקבוע אמות מידה להערכת התנהגות עובד.
 • ערכי הליבה העיקריים אותם חרטה העירייה על דגלה: שירות הציבור במסירות ונאמנות, יושר ואמינות, מקצועיות ומצוינות וכבוד הדדי.

יושרה

 • עובדי העירייה יראו עצמם כמשרתי הציבור ביושר ובאמינות, תוך שמירה על טוהר המידות וניקיון כפיים.
 • על עובדי העירייה לא לנצל לרעה את תפקידם ומעמדם כלפי הציבור והן כלפי עמיתיהם וכלפי הכפופים להם, בכל הנוגע לענייני העירייה ולקידום עניינים אישיים שלו או של מקורביו.
 • על עובדי העירייה להימנע מקבלת תשורות וטובות הנאה מהפונים אלינם בהקשר לתפקידם ומעשיהם.  
 • העובדים יקפידו לבצע שימוש יעיל ומושכל במשאבי הארגון.
 • העובדים ישמרו על סודיות ולא יפתחו או יעיין במכתבים או חומרים של נמען אחר, אלא אם כן הוסמך לכך כדין.

נאמנות ומחויבות

 • עיריית נשר ועובדיה מחויבים בראש ובראשונה לתושבי העיר ולכן כל המטרות והפעולות מוקדשים לרווחתם של כלל התושבים.
 • עובדי העירייה מחויבים למלא בנאמנות את התפקידים המוטלים עליהם בהתאם לתקנות ונוהלי העירייה.
 • הנאמנות לעירייה ולמוסדותיה היא מעל כל שיקול, נטייה או השקפה.
 • העובדים יפעלו להשגת המטרות והיעדים תוך מחויבות מקצועית ואישית ובראיה מערכתית.
 • עובדי העירייה ידבקו במשימותיהם, יהיו נאמנים למערכת ולערכיה וייצגו אותה באופן המכבד את התושבים, את העובדים ואת העירייה.

מקצוענות ומצוינות

 • עובדי העירייה מחויבים לפעול על פי אמות- מידה מקצועיות, עליו להקפיד על תכנון הפעילות וביצועה באופן ראוי ומדויק וכן על שיפור ולמידה מתמדת.
 • עובדי העירייה ישתפו אחרים בכל ידע שעשוי להוביל למקצוענות ולמצוינות של כלל העובדים.
 • העובדים יבצעו את עבודתם מתוך ראיה רחבה- ביעילות וביסודיות.
 • עובדי העירייה יחתרו למצוינות בכל תחומי העשייה ויגלו יוזמה ויצירתיות בכל פעולותיהם.

כבוד הדדי

 • עובדי העירייה ינקטו כלפי כל אדם יחס של כבוד, אדיבות והגינות, תוך כיבוד הזכויות והצרכים של הזולת.
 • העובדים מחויבים למתן שירות אדב, מנומס, סובלני ושוויוני תוך שמירה קפדנית על כבוד האדם ורגישות לצרכים השונים של הזולת. כל זאת ביחסם לתושבים, למנהלים, לכפופים להם, לעמיתיהם ולכל גורם אחר הבא עימם במגע.
 • העובד לא יפלה במעשים או הצהרות אדם או קבוצה על רקע אמונה, דת, מין, עדה, השתייכות פוליטית, מוצא, לאום והעדפה מינית.

שיתוף ושותפות

 • עובדי העירייה יפעלו למימוש חזון ומטרות העירייה תוך סיוע וגיבוי הדדי.
 • העובדים הינם שותפים מלאים להצלחת העירייה במימוש יעדיה.
 • העובדים יקימו שיתוף פעולה מלא עם האגפים והמחלקות תוך התייעצות ויצירת דיאלוג עם כל הגורמים הרלוונטיים והבנת צורכיהם.

 

 

בברכה,

שושי נבו

מנהלת מש"א