תאריכים שמות
1952-1957  יהודה שומרוני
 1957-1972  יצחק רוט
 1972-1977  ישראל קלטרג
 1977-1978  ישראל קולס
 1978-1989  שמואל רייניש
 1989-2013  דוד עמר
 2013-  אבי בינמו