• איש ואישה שברצונם להינשא, יופיעו יחד לפני המורשה לנישואין במועצה הדתית שבמקום מגורי אחד מהם, או ביישוב שברצונם לערוך בו את החופה.

 • על המעוניינים להינשא להופיע בפני המורשה לפחות שלושים יום לפני מועד הנישואין. במקרים דחופים ניתן לקצר זאת ע"י בקשה מיוחדת למורשה.

 • בעת ההרשמה על הזוג: 

 • לחתום על הצהרה בכתב על גבי טופס שבו כל אחד מבני הזוג מצהיר על מצבו האישי והמשפחתי.

 • להביא שני עדים לכל זוג, שיעידו על זהותם ועל נכונות הפרטים שבהצהרתם.

 • למסור שלוש תמונות של החתן ושלוש תמונות של הכלה.

 • הורי בני הזוג יחתמו על ההצהרה עפ"י דרישת המורשה.

 • הרשום יערך רק על סמך תעודת זהות או דרכון לגבי תייר.

 • להודיע על מקום בו בכוונתם לערוך את החופה. 

 • נערה שטרם מלאו לה 17 שנה, לא תוכל להינשא אלא אם כן בית המשפט המחוזי התיר לה לעשות כן.

 • גרוש או גרושה צריכים להמציא תעודת גירושין מבית-דין רבני בארץ.

 • גר או גיורת צריכים להביא תעודת גירות מבית-דין רבני בארץ.

 • אלמן או אלמנה צריכים להמציא תעודת פטירה [העתק רשמי מספר הרישום] של בן הזוג שנפטר. תעודת פטירה מחברה קדישא אינה משמשת תעודת פטירה רשמית.

 

תעודת רווקות

 1. איש או אישה הפונים אל המורשה להירשם לנישואין והם לא גרו בשטח כהונתו במשך ששת החודשים האחרונים, חייבים להמציא לו תעודת רווקות מהמורשה של מקום מגוריהם.

 2. על המבקש תעודת רווקות: לחתום על הצהרה בכתב ולהביא שני עדים על זהותו ועל נכונות הפרטים שבהצהרתו.

 3. יש למסור שתי תמונות.