בעיר נשר 23 מקלטים עירוניים:

 

 כתובת

 1 התשבי 80 
 2  התשבי 16
 3  בין רחוב המרכז לרחוב ההסתדרות
 4  רחוב ברק
 5  הרב בר מוחא - בית כנסת 
 6  הרב בר מוחא פינת פרץ
 7  בין רחוב השקד לרחוב צבר
 8  דרך השלום 18
 9  מרכז המוזיקה - קרן היסוד
 10  בית ספר ישורון
 11  העלייה חיבור האילנות
 12  החלוצים
 13  האילנות חיבור אורח חיים
 14  המעפילים חיבור יפה נוף
 15  סוף רחוב המעפילים
 16  המצפה
 17  מתנ"ס בן דור - דרך הטכניון 26
 18  דרך הטכניון 44
 19  המתמיד 8
 20  בית ספר גלילות
 21  רחוב סיני צמוד למגרשי המשחקים
 22  מועצה דתית - רחוב דבורה
 23 ציר היקפי של האצטדיון - פינטק
   

 מפת מיקומי המקלטים הציבוריים