חברה קדישא נשר - טלפון: 04-8215881

במקרה של פטירה:

 1. יש לקבל תעודת פטירה בשלושה עותקים חתומה ע"י הרופא שקבע את המוות.
 2. עם תעודת הפטירה, בצירוף תעודת הזהות של הנפטר, יש לפנות ללשכת הבריאות האזורית לקבלת רישיון קבורה.
 3. במקרה של חשש למוות בלתי טבעי, יש לפנות לחברה קדישא המקומית על-מנת לקבל הדרכה.
 4. בשעות בהן לשכת הבריאות סגורה, יש לפנות לרופא התורן לפי רשימת התורנויות בלשכת הבריאות.
 5. עם קבלת רישיון הקבורה, יש לפנות למשרד החברה קדישא המקומית בכדי להזמין ההלוויה והקבורה, המזמין ימסור את פרטי הנפטר לפקיד החברה, ובמעמד זה יקבע את שעת הלוויה ומקום יציאתה.
 6. שרותי הקבורה הינם חינם ומשולמים במסגרת הביטוח הלאומי. שרותי הקבורה כוללים העברת הנפטר לבית העלמין, חזן, טהרה וניהול ההלוויה.
 7. יש לשלם לחברה קדישא במקרים חריגים המפורטים להלן. בכל מקרה, לכל חריג יש מחירון מחייב הנמצא במשרד החברה ויש לקבל קבלה עבור התשלום.
  א. קבורה במקום מיוחד בחלקה חריגה.
  ב. קבורה בבית עלמין סגור.
  ג. העברת הנפטר מעיר לעיר.
  ד. מסלול הלוויה מיוחד בתוך העיר.
  ה. תכריכים מיוחדים.
  ו. קבורת לילה.
 8. רשאי אדם להזמין חלקת קבר בעודו בחיים. במקרה דנן, לא ישלם אדם עבור החלקה סכום שונה מזה שנקבע ע"י ועדה ציבורית ואשר החלטותיה, והמחירון שקבעה, ימצאו במשרדי החברה קדישא. ניתן לערער על ההחלטה לוועדה מיוחדת אשר תמונה ע"י השר לענייני דתות.
 9. קיימת אפשרות לבקש שמירת מקום עבור בן/בת זוג של הנפטר. במקרה זה יש להודיע על כך לחברה קדישא מיד ולהסדיר הרכישה תוך 30 יום. הרכישה תהיה לפי המפורט בסעיף 8.
 10. חברה קדישא דואגת להסעת הנפטר מביתו, או מבית החולים, לבית ההלוויות וממנו לבית העלמין.