הנדון: בקשה לאישור היעדר מבנה מסוכן

מבקש/ת לקבל אישור למבנה מסוכן לגבי הנכס:

Browser not supported