מחלקת הגזברות והגבייה אמונה על הניהול התקין של כספי העירייה ולריכוז כלל ההוצאות וההכנסות.

גזבר העירייה מייעץ לראש העיר בגיבוש המדיניות הכספית ומסייע בפיתוח הכלכלי-עירוני.

מדי שנה זוכה עיריית נשר בפרס הניהול הכספי התקין שמוענק מטעם משרד הפנים.

 

מטרות מחלקת הגזברות והגבייה:

  1. בקרה תקציבית.
  2. הרחבת תשתיות על ידי גיוס מבחוץ.
  3. הגדלת הכנסות.
  4. שיפור השירות.

להורדת טפסי הנחות ופטור מארנונה - לחצו כאן