שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מענה לשאלות הבהרה מכרז 20/20 להגדלת הכנסות קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/10/2020
שם המכרז: נספח ב׳ (קובץ וורד להורדה) פירוט נסיון מקצועי מכרז 20/20 קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/10/2020
שם המכרז: מכרז כ״א פומבי 19/20 מדריך מועדונית קטגוריה: דרושים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020
שם המכרז: כוונה להתקשר עם ״עמותת מניפה לצהרונים״ כספק יחיד קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 20/20 למתן שירותי יעוץ בענייני הגדלת הכנסות משומות ארנונה והיטלים קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/10/2020
שם המכרז: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד קרן רמון קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: הרשמה לספר ספקים ויועצים דיגיטלי קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020

עבור לארכיון המכרזים