חברי ועדת המכרזים

דני קרן, חבר מועצת העיר, יו"ר הועדה   (אדוה קאופמן, סגנית ראש העיר, מ"מ יו"ר הועדה)

ישי איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר, חבר הועדה (יואל טל, חבר מועצת העיר, מ"מ חבר ועדה)

גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר, חבר ועדה (ארתור דרליוק, חבר מועצת העיר, מ"מ חבר ועדה)

יעקב דנינו, משנה לראש העיר, חבר ועדה (פרח אסטרוגנו, חברת מועצת העיר, מ"מ חבר ועדה)

 

מכרזים והצעות - עיריית נשר

מכרזי החברה הכלכלית נשרים


עבור לארכיון המכרזים