חברי ועדת המכרזים

דני קרן, חבר מועצת העיר, יו"ר הועדה  (אדוה קאופמן, משנה לראש העיר, מ"מ יו"ר הועדה)

ליאוניד נוסימוביץ, חבר מועצת העיר, חבר ועדה (גיאורגי גרשבוביץ, סגן ראש העיר, מ"מ חבר ועדה)

ישי איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר, חבר ועדה

אבי בינמו, חבר מועצת העיר, חבר ועדה (זאב שפיגלר, חבר מועצת העיר, מ"מ חבר ועדה)

 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי 14/2022 למתן שירותי איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובפסולת גושית יבשה מתחום שיפוט עיריית נשר קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 19/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 13/22 לתכנון, רישוי, אספקה והצבה של מבנים יבילים קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2022 לביצוע מבדקי בטיחות במוסדות ציבור ו חינוך קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2022 לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/05/2022

עבור לארכיון המכרזים