הורים יקרים,

כל תלמידי העירייה מבוטחים באמצעות ביטוח התלמידים של איילון, באמצעות סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה.

בימים אלה, ומתוך כוונה להקל על ההורים אשר רוצים לפתוח בתביעת ביטוח,  בנתה החברה למשק דף אשר מנחה את ההורה כיצד לפעול ואיזה מסמכים עליו להגיש, לרבות

יכולת הגשת דוח תביעה באופן דיגיטלי 

בברכת שנת לימודים פורייה
המחלקה לחינוך