טופס הגשת מועמדות

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2022א.15 עובדת שכונתית - החלפה לחל"ד (דוברת אמהרית) כללי פומבי 24/05/2022 07/06/2022
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2022א.13 עו"ס אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) כללי פומבי 24/05/2022 07/06/2022
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2022א.14 אם בית במועדונית משותפת למחלקת חינוך ומחלקת רווחה כללי פומבי 24/05/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 26/2022 מדריך/ת מועדונית משותפת למחלקת חינוך ומחלקת רווחה כללי פומבי 24/05/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 24/2022 מנהל/ת מוקד עירוני כללי פומבי 24/05/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 25/2022 עו"ס רכז/ת תחום מוגבלויות כללי פומבי 24/05/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 18/2022 מנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות כללי פומבי 24/05/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 17/2022 אחראי/ת תפעול וס. מנהל מחלקת מים ביוב וניקוז כללי פומבי 17/05/2022 31/05/2022
מכרז כ"א פומבי 23/2022 מנהל/ת יחידת צעירים ברשות המקומית כללי פומבי 17/05/2022 31/05/2022
מכרז כ"א פומבי רכז/ת מעורבות חברתית כללי פומבי 17/05/2022 31/05/2022
מכרז כ"א פומבי 20/2022 פסיכולוג/ית חינוכי/קליני לבית ספר תיכון כללי פומבי 10/05/2022 31/05/2022
מכרז כ"א פומבי רכז/ת משאבים וספרן/ית בי"ס כללי פומבי 10/05/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 19/2022 מנהל/ת מחלקת תאורה וחשמל כללי פומבי 03/05/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 15/2022 עובד/ת ביקורת כללי פומבי 26/04/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 10/2022 מוקדנים/ות למוקד העירוני - משרת סטודנט כללי פומבי 01/03/2022 31/05/2022

עבור לארכיון דרושים