דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א פומבי 33/2020 מנהל/ת מחלקת תאורה וחשמל כללי חיצוני 06/01/2021 03/02/2021
מכרז כ"א פומבי 38/2020 מנהל/ת מחלקת מים ביוב וניקוז כללי חיצוני 06/01/2021 03/02/2021
מלווים/ות מחליפים/ות בהסעות לילדים עם צרכים מיוחדים כללי פומבי 08/09/2020 31/01/2021
סייעות צמודות מחליפות בבי"ס וגנים / סייעות מחליפות בגני ילדים כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים