דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2021א.2 עובד/ת אחזקה ממלא מקום כללי פומבי 08/04/2021 22/04/2021
מכרז כ"א פומבי 3/2021 רכז/ת תקשורת ומידע לציבור במחלקת דוברות כללי פומבי 24/03/2021 21/04/2021
סייעות צמודות מחליפות בבי"ס וגנים / סייעות מחליפות בגני ילדים כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים