טופס הגשת מועמדות  הערות למכרז  

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

שימו לב, המכרזים נסגרים בשעה 12:00 ביום סגירת המכרז!

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 23/2024 מלווה עולים לקליטת עלייה מחבר העמים כללי פומבי 15/07/2024 30/07/2024 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 18/2024 עובד/ת חינוך טיפול ביחידה לקידום נוער כללי פומבי 25/06/2024 04/08/2024 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2024א.27 עו"ס עם אופק לעניין סידרי דין כללי פומבי 25/06/2024 16/07/2024 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2024א.28 עו"ס לטיפול בשורדי זנות כללי פומבי 25/06/2024 04/08/2024 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 20/2024 רכז/ת קהילתית כללי פומבי 18/06/2024 04/08/2024 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2024א.26 מלווה עו"ס כללי פומבי 10/06/2024 16/07/2024 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2024א.24 עו"ס לטיפול בדרי רחוב כללי פומבי 28/05/2024 04/08/2024 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2024א.23 עו"ס התמכרויות מבוגרים כללי פומבי 28/05/2024 04/08/2024 לצפייה במכרז להגשת מועמדות

עבור לארכיון דרושים