זאב זימל
זאב זימל
גזבר העירייה
 רם פיין
 רם פיין
מנהל מחלקת גבייה
04-8299216 | 048299219

תחומי אחריות המחלקה

המינהל אחראי על ניהול כספי העירייה תוך חתירה מתמדת להגדלת מקורות העירייה וניהול נכון של כלל המשאבים העומדים לרשותה.

תחומי האחריות כוללים את המשימות המרכזיות הבאות

  • בניית תקציב העירייה וניהולו השוטף תוך שמירה מלאה על החוקים, הצווים וההנחיות.
  • גביית הכנסות העירייה ממיסים, אגרות והיטלים
  • דיווח חשבונאי בהתאם לכללי משרד הפנים
  • ניהול תזרים המזומנים של העירייה (נחוץ?)
  • פיתוח כלכלי של הרשות תוך מאמץ להרחבת המקורות התקציביים במטרה להשיא את רמת השירותים לתושב
  • ניהול מערך הרכש וההתקשרויות של העירייה במטרה להבטיח הן את טיב המוצרים והשירותים הנרכשים והן את מחירם
  • תשלום שכרם ותנאיהם הסוציאליים של עובדי העירייה וגימלאיה
  • ניהול מערכת המידע בעירייה ובמוסדות החינוך מתוך כוונה ליעל את התהליכים ולהנגישם הן לעובדי העירייה והן לתושביה  

שעות פעילות וקבלת קהל

לתאום פגישה עם גזבר העירייה יש ליצור קשר עם סיגל מורנל, מזכירת הגזבר בטלפון 048299207

בעלי תפקידים

​​שם 

תפקיד

זאב זימל

גזבר

 סיגל מורנל

מזכירת גזבר

 ולדה אנדרושקוב

מנהלת חשבונות ראשית

מורן אלטשולר

מנהלת חשבונות

ויקי סויסה            

מנהלת חשבונות

אפרת טנדלר

מנהלת חשבונות

רם פיין

מנהל מחלקת גביה

אורית חידרסקי

קופאית

 חנית אלדדי

חשבת חינוך

 אורי הדס    

פיתוח כלכלי

 שלמה בוזגלו

רכש

 פנינה בן שבת    

חשבת שכר

 חופית פרץ    

נוכחות ושכר

 לאה לוגסי

ארכיב