חוקי העזר העירוניים מאושרים על ידי מועצת העיר ושר הפנים. באמצעותם מוסדרים חובות וזכויות בתחום פעילות העיריה כמו גם גביית תשלומים.

כדי לצפות ברשימת חוקי העזר העירוניים באתר משרד הפנים - לחצו כאן.