דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מלווים/ות מחליפים/ות בהסעות לילדים עם צרכים מיוחדים כללי פומבי 08/09/2020 30/09/2020
מכרז פומבי 16/2020 עובד/ת סוציאלי/ת משפחה בתחום השיקום פומבי 01/09/2020 09/09/2020
מכרז פומבי 17/2020 מפקח/ת רישוי עסקים ומפקח/ת עירוני מסייע/ת כללי חיצוני 01/09/2020 09/09/2020
הארכה - מכרז כ"א 33/2019 – עו"ס/ית לתוכניות יתד לצעירים/ות במצבי סיכון: מרחב לקידום תעסוקה ומעגל צעירים כללי 01/09/2019 09/09/2019

חזור לדרושים כעת